17 januari 2016, een dun laagje ijs.....

Foto's onderhoud ijsbaan
december 2013

De laatste jaren vergt het wat creativiteit om het gras kort te hebben op het moment dat de baan gevuld wordt.
Vaak is de grond te drassig om goed te kunnen maaien.
We hebben er schapen voor gebuikt maar die zoeken de droogste gedeelten uit waardoor op de drassige stukken het gras lang bleef.

Begin december is een poging gedaan om met een lichte maaier toch het gras kort te krijgen.
Na het vullen van de baan bleek het gras toch nog te lang. Daarnaast is het voorste gedeelte minder ingeklonken dan het achterste gedeelte. Een te diepe laag water is niet wenselijk dus er werden plannen bedacht...

Op 23 december, nadat de baan weer was leeggelopen is met een kraantje de bovenste graslaag op het voorste gedeelte verwijderd. Een lange dag werken in de zware klei.
We hoopten dat dit harde werk het juiste effect zal opleveren, een kleine laag water en voldoende vorst voor een mooie ijslaag.

Helaas was er dit seizoen geen vorst en dus geen ijs.
In februari 2014 is met een drone nog een foto-serie gemaakt.

In april 2014 is de baan verder geëgaliseerd en is er opnieuw gras ingezaaid. Met dank aan een groep hardwerkende vrijwilligers.

23 december 2013, de trekker was toch nog te zwaar voor de drassige klei

Leegkiepen ...

... en de baan verlaten.

Het kraantje blijft graven...

Eind van de middag is het voorste gedeelte bijna kaal.
 

 3 december 2013, gras maaien