Het bestuur van de Piershilsche IJsclub bestaat uit de volgende personen:

 

Functie                            Naam                      telefoon                Adres / mail
Voorzitter
                     Judith Prins         0186 694064           E-mail: judith@prinsjes.com

 
Secretaris
                   Don Farinaux       06-55121400           Sluisjesdijk 40, 3265 LJ  Piershil
                                                                                            E-mail: donfarinaux@icloud.nl


Penningmeester/          Jeanne Bouman   06-53248313            Heullaan 7, 3265 BC  Piershil          
Ledenadministratie                                                                 E-mail: jeanne@boumanrelatex.nl

 

Algemeen bestuurslid   Dick Andeweg
                                  Johan Bouman
                                  Johan Venus
                                  Frank Vos
                                  Peter Naaktgeboren
                                  Ed Jansen
                                

Ere leden                     Rien van de Wagt
                                  Dick Andeweg
                                  Frans de Buck

 

Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar, in maart en oktober. Zodra er activiteiten georganiseerd worden zijn er tussentijdse vergaderingen.
Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering, meestal eind november.