Het bestuur van de Piershilsche IJsclub bestaat uit de volgende personen:

 

Functie                            Naam                      telefoon                Adres / mail
Voorzitter
                     Judith Prins          0643178423           E-mail: judith@prinsjes.com

 
Secretaris
                    Leon Hoek            06-46748064          Beatrixstraat 28, 3265 BA  Piershil
                                                                                            E-mail: rianne.leon@gmail.com


Penningmeester/          Jeanne Bouman     06-53248313          Heullaan 7, 3265 BC  Piershil          
Ledenadministratie                                                                 E-mail: jeanne@boumanrelatex.nl

 

Algemeen bestuurslid   Dick Andeweg
                                  Johan Bouman
                                  Johan Venus
                                  Frank Vos
                                  Peter Naaktgeboren
                                  Ed Jansen
                                 
                                

Ere leden                    Rien van de Wagt
                                  Dick Andeweg
                                  Frans de Buck

 

Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar, in maart en oktober. Zodra er activiteiten georganiseerd worden zijn er tussentijdse vergaderingen.
Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering, meestal eind november.